Папки

Библиoтеката на Teacher.bg

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

12.02.2017 56

ppt file  НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

12.02.2017 55

ppt file  РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България

26.12.2016 28

ppt file  РЕШЕНИЕ № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България

26.12.2016 11

ppt file  НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

26.12.2016 83

ppt file  НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация

26.12.2016 33

ppt file  НАРЕДБА за приобщаващото образование

26.12.2016 20

ppt file  ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

26.12.2016 7

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема

26.12.2016 3

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема

26.12.2016 1